fbpx

Integritetspolicy

Den nya lagen GDPR som börjar att gälla from den 25 maj 2018 stärker medborgares och kunders rättigheter och våra skyldigheter som bolag skärps.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Nallens Entreprenad AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Uppgifterna kommer direkt från dig och insamlas i samband med att du kontaktar oss eller ingår avtal med oss, detta utgör en förutsättning för att kunna återkoppla till dig samt ingå eventuella avtal.

De uppgifter som vi samlar in och behandlar?

Nallens Entreprenad AB behandlar ensamt de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter.

Varför behandlar Nallens Entreprenad AB uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Nallens Entreprenad AB för bland annat följande ändamål:

– Använda för att kontakta dig,
– Fullgöra våra åtaganden gentemot dig, 
– Använda som underlag vid fakturering och bokföring

– För statistisk och analysändamål.

När har Nallens Entreprenad AB rätt att behandla dina personuppgifter?

Nallens Entreprenad AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Nallens Entreprenad AB kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller annan förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Nallens Entreprenad AB samt våra administrationsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Nallens Entreprenad AB’s verksamheter.

Cookies?

En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara val du har gjort. Även utan att vara inloggad kan därför en webbplats komma ihåg saker om dig nästa gång du besöker webbplatsen och automatiskt fylla i formulär med de svar du givit tidigare. Cookies kan inte innehålla kod och leder därför inte till säkerhetshot som virus eller spionprogram. Det är bara webbplatsen som satt en cookie som kan läsa sin egen cookie.

Överföring till tredjeland?

Nallens Entreprenad AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter i våra register är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Hur skyddas dina uppgifter?

Nallens Entreprenad AB arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Privat.

Vi erbjuder en rad bygg- och entreprenadtjänster anpassade för privatpersoner. Vårt fokus ligger alltid på trygghet för dig som kund och högsta kvalitet när det kommer till resultatet.
Vi har lång erfarenhet av allt från totalentreprenader och nybyggnationer till renovering och mindre byggprojekt.

Ska du bygga nytt? Vi erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar anpassade efter dina önskemål och behov.

Det finns ofta mycket pengar att spara genom att säkerställa att sin fastighet inte gör av med mer energi än nödvändigt.

Vi erbjuder smidiga och räntefria finansieringslösningar samt sköter hela prosessen vid ROT-avdrag.

Företag & Offentlig sektor.

Vi erbjuder en rad bygg- och entreprenadtjänster anpassade för företag och verksamheter inom den offentliga sektorn. Varmt välkommen att kontakta oss!

Vi har lång erfarenhet av allt från totalentreprenader och nybyggnationer till renovering och mindre byggprojekt.

Vi leder hela projektet och organiserar underleverantörer vilket innebär att ni endast behöver hålla dialog med en part.

Vi hjälper er att analysera och energieffektivisera era fastigheter för att undvika onödiga utgifter.

Nallens Entreprenad utgår från Siljanbygden och är verksamma i hela Dalarna och delar av övriga Sverige.

Vi bygger för båda stora och små.

Nallens Entreprenad erbjuder en rad tjänster till både privatpersoner samt företag och verksamheter i den offentliga sektorn. Vänligen välj något av alternativen nedan.